Som medlem af Ringsted City bliver du en del af en handelsstandsforening og et fællesskab, som arbejder mod:

  • At styrke samarbejdet med andre aktører i området, bl.a. Ringsted Outlet, Ringstedet, Ringsted Festival, Scandic og Skjoldnæsholm
  • At samarbejde med kommunen om udvikling af Bymidten - især Torvet
  • At markedsføre Bymidten
  • At etablere et samarbejde mellem ejendomsejere og iværksættere, etablerede butiksejere og kæder om at få tomme butikslokaler aktiveret
  • At planlægge og gennemføre et årshjul med aktiviteter, f.eks. musik om lørdagen i sommerhalvåret, juletræstænding mm.
  • At sikre at detailhandlens stemme bliver hørt i forhold til f.eks. julebelysning, skilte- og facadeudvalg, detailhandelsanalyse ICP, trafikgruppe, turismeindsats i Ringsted, styregruppe sommer og jul i Ringsted etc.
  • At fortsætte de initiativer, som Handelsstandforeningen allerede foretager 
  • At styrke den position, som Ringsted allerede har. 

Ønsker du at blive medlem af Ringsted City, bedes du udfylde nedenstående formular. Vi glæder os til at få dig som medlem!

 

Bestyrelsen har besluttet at nedsætte kontingentet for nye detailmedlemmer til at udgøre max. kr. 2.000 excl. moms indenfor det første kalenderår. Herudover betaler foreningen gebyret ved tilmelding til det elektroniske gavekort, kr. 500 excl. moms.

Tilbud til nye medlemmer ved indmeldelse 1. halvår i perioden 1/1 – 30/6
Kr. 1.000 excl. moms

For 2. halvår i perioden 1/7 – 31/12
Kr. 1.000 excl. moms

Herefter betales fuldt kontingent.

NORMALPRISER

Fuldt kontingent 1. halvår
Kr. 2.850 excl. moms

Fuldt kontingent 2.halvår
Kr. 2850 excl. moms

Liberalt erhverv
Kr. 1.250 excl. moms pr. halvår

Tilbud til nye medlemmer ved indmeldelse 1. halvår i perioden 1/1 – 30/6
Kr. 1.000 excl. moms

For 2. halvår i perioden 1/7 – 31/12
Kr. 1.000 excl. moms

Herefter betales fuldt kontingent.

Bankkonto
6060 0902971