2500 brosten om dagen

Der bliver flyttet nogle brosten i øjeblikket i Nørregade. I enden op mod Torvet lægges der 2500 brosten om dagen.

Fredag efter påske skal der være lagt sten til omkring Stakladen, for der åbnes Nørregade, så man kan køre ned til der, hvor Frost & Co og Dhaba ligger.

I den anden ende er det stabilgrus, der bliver lagt. Sidst på eftermiddagen i dag, onsdag, bliver der åbnet, så man kan køre på stabilgrus op til, hvor Skjold Burne ligger. Man fortsætter arbejdet i påsken, og efter påske er det planen, der der er lagt stabilgrus, så man kan køre helt frem til nr. 39, hvor Casanova ligger.

Stykket op mod Nørretorv, hvor der lægges stabilgrus forbliver åbent indtil brolæggerne når til den ende af Nørregade, dog med kortvarige lukninger, når man skal have fat i stikledninger.

Der skal lægges fjernvarme ind i stykket fra Kokken & Tyren til den gamle BR, men det er relativt nemt arbejde i forhold til det arbejde, der i forvejen er udført.

Det forventes stadig, at Nørregade bliver åbnet for gennemkørende trafik senest i slutningen af juni måned.